Strona w przebudowie. Zapraszamy na nasz profil FB!

napisz do nas: sekretariat@ala.art.pl

Historia

Historia

1995
Powstanie "ALA" Autorskich Liceów Artystycznych. Wpisanie „ALA” do ewidencji w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jako szkoły średniej młodzieżowej o charakterze liceum humanistycznego z rozwiniętym blokiem przedmiotów artystycznych w specjalnościach: projektowania plastycznego, fotografii artystycznej i teatralnej. Szkoła liczyła wówczas 24 uczniów.
1996
Podjęto starania o nadanie szkole "ALA" uprawnień szkoły publicznej. Wtedy pojawiła się konieczność podziału szkoły na dwie, Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych wpisane do rejestru szkół artystycznych w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (ze specjalnościami: "wystawiennictwo" i "fotografia artystyczna") oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące wpisane do ewidencji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (z kierunkami: teatralnym, literacko-dziennikarskim, rysunku i malarstwa, fotografii oraz utworzonym w tym roku - animacji kultury).
1997
Szkoły uzyskały uprawniania szkół publicznych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty art.7 pkt3. Dzisiaj w Zespole Szkół uczy się 146 uczniów (71 w SLO i 75 w SLSP).
1998
Powołany został Szkolny Ośrodek Kultury, który wykorzystując posiadaną bazę i artystów pedagogów pracujących w szkole, podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego, organizując zajęcia w formach stałych oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży.
1999
Zmiana organu prowadzącego z Towarzystwa Działań dla Samorozwoju na Towarzystwo Edukacji Otwartej.
2000
Podjęło starania o uzyskanie dla Szkół „ALA” statusu szkół eksperymentalnych. Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP prof. dr hab. Robert Kwaśnica wyraził zgodę na objęcie przez DSWE opieki nad Szkołami „ALA”, w tym celu powstał zespół badawczy kierowany przez prof. Mirosławę Nowak-Dziemianowicz.
2003
Przeniesienie szkół „ALA” z ul. Różanej na ul. Robotniczą.
2003/2004
Rozpoczęło działalność liceum ogólnokształcące Autorskie Liceum Artystyczne „ALA” w Częstochowie.
2005
Uroczyste obchody 10-lecia szkoły oraz wizyta ks. prof. Janusza Tarnowskiego z okazji jubileuszu szkoły.
2006
Obie szkoły decyzją Ministra Edukacji Narodowej uzyskały status szkół eksperymentalnych.