Strona w przebudowie. Zapraszamy na nasz profil FB!

napisz do nas: sekretariat@ala.art.pl

Badania

Badania CBOS w publicznych Liceach i "ALA"

W marcu tego roku na zlecenie grup wydawniczych Polskapresse i Orkla Press Polska zostały przeprowadzone przez CBOS badania w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. „Celem badania była całościowa diagnoza relacji między nauczycielami, uczniami oraz rodzicami w polskich szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form przemocy i zachowań agresywnych […] badanie przeprowadzono na następujących reprezentatywnych próbach: uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI), gimnazjów, oraz szkół ponadgimnazjalnych; badaniem objęto 150 szkół. Ogółem zrealizowano N = 3085 wywiadów.” (raport z badań na stronach www.szkolabezprzemocy.pl).

Pytania zadawane uczniom w ankiecie CBOS były w dużym stopniu zbieżne z pytaniami w naszych corocznych ankietach dla kończących szkołę oraz absolwentów z lat 1997-2000. Po zestawieniu naszych badań z wynikami ankiet CBOS otrzymujemy ciekawy obraz... (pełny tekst dostępny do ściągnięcia poniżej).

Dokumenty do pobrania: