ALA Autorskie Licea Artystyczne
i Akademickie

ul. Robotnicza 36-38

53-608 Wrocław

Tel.: +48 71 359 14 44,
Fax: +48 71 359 14 13,

e-mail: sekretariat@ala.edu.pl

 

NIP: 894-26-51-121

nr konta:

WBK BZ 48 1090 2402 0000 0001 0220 3587

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI