Strona w przebudowie. Zapraszamy na nasz profil FB!

napisz do nas: sekretariat@ala.art.pl

Pedagog

Dyżury pedagogów (pokój nr 15)

Elżbieta Ciążeńska

poniedziałek: 9:35-15:40
środa: 8:25-15:10
piątek: 8:25-15.30


 

Miejsca w których uczeń może uzyskać pomoc specjalistyczną:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Kościuszki 31/1, 50-011 Wrocław

tel./fax: 71 344 83 35

e-mail: sekretariat@ppp1.wroc.pl lub dyrektor@ppp1.wroc.pl

Sekretariat Poradni czynny od poniedziałku do piątku godzinach od 8.00 do 17.00.

 

Poradnia wydaje opinie i orzeczenia.

Zadania doraźne:

 • poradnictwo

 • diagnoza

 • interwencja

 • działania terapeutyczne/terapia krótkoterminowa

 • koordynacja działań różnych instytucji na rzecz dziecka

Zadania długofalowe:

 • terapia długoterminowa

 • edukacja/psychoedukacja

 • coaching

 • profilaktyka

 • tworzenie narzędzi diagnostycznych

 • mediacje, negocjacje

 więcej informacji na stronie: http://www.ppp1.wroc.pl/?s=0

Gabinety terenowe:

• Pl. Orląt Lwowskich 2a, tel. 71 359 27 42

ul. Braniborska 57, tel. 71 785 54 15 ( gabinet terenowy dla ALA)

• ul. Młodych Techników 58, tel. 71 784 60 30, 71 784 60 88, 71 784 64 06

 UWAGA: Przed wizyta w poradni w celi uzyskania opinii bądź orzeczenia, zgłoś się do pedagoga szkolnego.

 

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna w zespole placówek oświatowych nr 3 we Wrocławiu

Zajęcia są prowadzone w trzech punktach Wrocławia:

ul. Borowska 101

ul. Jarzębinowa 24/26

ul. Stalowa 6a

 Rejestracja telefonicznie w godzinach 9.00 - 15.00 pod numerem: (71) 783 75 99 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.spt.wroc.pl/index.html

Poradnia udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej młodzieży uczącej się we wrocławskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz jej rodzicom. Służymy konsultacjami i poradami nauczycielom poszukującym rozwiązań trudnych sytuacji wychowawczych.

Oferta dla młodzieży:

 • spotkania indywidualne z terapeutą (w formie doraźnych konsultacji lub systematycznej terapii)

 • zajęcia socjoterapeutyczne: grupy gimnazjalne i grupy młodzieżowe

 • biofeedback

 • badania psychologiczno-pedagogiczne w związku z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem

 

 

Fundacja Praesterno we Wrocławiu i Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „AD”

ul. Kościuszki 80 A, 50-246 Wrocław

Kierownik: Marek Bawolski

Otwarte: od poniedziałku do piątku, od 15.00 do 19.00

tel: 71 372 31 48

Pomoc psychologiczna – spotkania indywidualne i grupowe, więcej informacjo na stronie: http://praesterno.pl/

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Wybierze Pasteura 10, Wrocław, II piętro (wejście do Poradni znajduje się z tyłu budynku, od strony parkingu)

Godziny otwarcia: 09:00 - 12:00

tel. 71 784-16-10

Poradnia zajmuje się:

 • diagnostyką zaburzeń psychicznych u osób dorosłych,

 • leczeniem zaburzeń nastroju (depresja, mania),

 • leczeniem zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, schizoafektywne),

 • leczeniem zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (zespoły natręctw, zaburzenia adaptacyjne, reakcje na ciężki stres.

Poradnia Zdrowia Psychicznego nie zajmuje się leczeniem uzależnień oraz osób poniżej 18-go roku życia. Więcej informacji na stronie: http://www.psych.am.wroc.pl/content/view/203/184/

 

Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR

ul. F. Roosevelta 18 a, Wrocław

tel. 71 788 93 09

Godziny otwarcia: pn – pt, od godziny 09:00 – 20:00, sb od godziny 10:00 – 13:00

Telefon zaufania: (71) 788-93-09 w godz. otwarcia ośrodka

Przyjmowani pacjenci od 14 roku życia:

 • Konsultacje specjalistów (psychiatra, psycholog)

 • Ośrodek wykonuje bezpłatne testy na obecność narkotyków w moczu dla uczestników programu

Więcej informacji na http://www.monar.org/

 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR

ul. Trzebnicka 17, 50-245 Wrocław

tel. 71 321 05 52

Więcej informacji na http://www.monar.org/

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Podwale 13, 50-043 Wrocław

tel. 071-3438251

Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi

 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych

 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe

 • Zaburzenia nastroju (afektywne)

 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)

 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

 • Upośledzenie umysłowe

 • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

 • Nieokreślone zaburzenia psychiczne

 • Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław

tel. 071-3553594

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych

 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe

 • Zaburzenia nastroju (afektywne)

 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)

 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

 • Upośledzenie umysłowe

 • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

 • Nieokreślone zaburzenia psychiczne

 • Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania

   

  Fundacja NON LICET
  ul. Stalowa 6a, 53-425 Wrocław, (oficyna prawa strona)
  tel. 071-361-97-70
  oik@go2.pl
  www.nonlicet.pl

  Świadczy nieodpłatną pomoc osobom uwikłanym w przemoc w formie usług psychologicznych, psychiatrycznych, prawnych. W ośrodku odbywa się grupa wsparcia dla kobiet, poza tym terapie indywidualne, terapie par, wsparcie (również materialne), poradnictwo, praca socjalna.

  Wrocławski Telefon Zaufania (dla ofiar przemocy) 71 - 77 66 208 (czynny w dni wolne od pracy od 9.00 do 20.00)
  Policyjny Telefon Zaufania 0 - 800 283 107

   

  PORADNIA KONSULTACYJNA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  tel. 71 77-66-322 ( 519-618-183 )
  Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18
  50-226 Wrocław

  Do zadań Poradni należą :
  - świadczenia konsultacyjne, diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi oraz psychotycznymi, którzy ukończyli 18 rok życia,
  - diagnostyka psychologiczna,
  - poradnictwo psychologiczne,
  - psychoterapia indywidualna i grupowa,
  - psychoedukacja,
  - orzecznictwo lekarskie,
  - działania profilaktyczne w tym promocja zdrowia psychicznego,
  - podstawowa diagnostyka laboratoryjna,
  - elektrodiagnostyka.


  Nasza poradnia funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i przyjmuje zarówno osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i nieubezpieczone. W poradni nie obowiązuje rejonizacja.
  W celu umówienia się na spotkanie do psychologa należy najpierw zarejestrować się i odbyć wizytę u lekarza psychiatry.

  Rejestracja do Poradni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego odbywa się bezpośrednio w siedzibie poradni lub telefonicznie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00.


  SERWIS INTERNETOWY CENTRUM ZABURZEŃ ODŻYWIANIA

  Serwis centrumzaburzenodzywiania.pl, w sposób kompleksowy i profesjonalny dostarcza informacji na temat zaburzeń odżywiania.

  Współcześnie zaburzenia odżywiania są jednym z istotniejszych problemów dotyczących zdrowia psychicznego społeczeństwa. Jednym z kluczowych czynników wpływających na wczesne rozpoznanie choroby, jak również na przyspieszanie jej rozwoju jest odpowiednia reakcja najbliższego otoczenia., które potrzebuje w tym celu konkretnych informacji.

  W serwisie umieszczane będą systematycznie materiały na temat zaburzeń odżywiania m.in. :

  • podstawowe informacje dotyczące tych chorób,
  • materiały na temat literatury, filmów, badań oraz organizacji zagranicznych związanych z tematyką,
  • różnorodne artykuły traktujące o problematyce,
  • teksty, zawierające praktyczne porady umożliwiające pomoc,
  • odpowiedzi na nurtujące pytania,
  • artykuły specjalistyczne,
  • nowinki ze świata,
  • materiały graficzne i audiowizualne.

  adres: http://www.centrumzaburzenodzywiania.pl/