Strona w przebudowie. Zapraszamy na nasz profil FB!

napisz do nas: sekretariat@ala.art.pl

Dla uczniów

Plany zajęć na rok szkolny 2017/2018

DLA MATURZYSTÓW:

Pobrane formularze deklaracji w pliku PDF można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11). Podczas wypełniania formularza deklaracji w pliku PDF nie jest stosowana żadna kontrola poprawności danych.

Nie wpisujemy nr w dzienniku, identyfikator szkoły to: 026403-81, X zaznaczamy właściwą płeć.

Wypełnioną deklarację (strony 1-2) należy wydrukować DWUSTRONNIE (istnieje możliwość wydrukowania jej na miejscu z e-maila), podpisać w odpowiednim miejscu i dostarczyć osobiście do kancelarii uczniowskiej (pok. 8) do końca WRZEŚNIA (poniedziałek – czwartek w godz. 10:00 – 16:00). Termin ten dotyczy absolwentów z roku szkolnego 2017/2018.

UWAGA w piątki kancelaria NIECZYNNA!

Zostały przygotowane następujące deklaracje:

Deklaracja 1a_N - przeznaczona dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

Deklaracja 1d_S - przeznaczona dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Deklaracje pobrane ze strony:

https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

Dokumenty do pobrania: