napisz do nas: sekretariat@ala.art.pl

Terminy

Terminy rekrutacji

Terminy dni otwartych i rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na rok szkolny 2016/2017:


21 IV 2016 godzina 10:00

19 V 2016  godzina 10:00

 9 VI 2016  godzina 10:00

  

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w rozmowie w wybranym terminie telefonicznie lub e-mailem. Przed przyjściem na rozmowę prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • kandydaci na kierunki plastyczne w SLSP i SLO proszeni są o przyniesienie kartki o wymiarach 50 X 70cm, ołówków i klamer mocujących papier do sztalugi
  • kandydaci na kierunki plastyczne w SLSP i SLO proszeni są o przyniesienie ze sobą wykonanych przez siebie prac plastycznych
  • kandydaci na kierunek fotograficzny proszeni są o przyniesienie swoich prac fotograficznych (najlepiej jeśli będą to odbitki lub wydruki ale dopuszczalna jest forma cyfrowa)
  • kandydaci na kierunek teatralny: na rozmowę należy przygotować krótki tekst poetycki i fragment prozy oraz wykazać się zainteresowaniami teatralnymi.
  • kandydaci na kierunek taneczny: na rozmowę należy przygotować 1-2 minutowy układ taneczny oraz płytę CD z podkładem muzycznym.